Onderwijskoppen, een krantenbericht over onderwijs

moeten-moetenWe kennen het allemaal. Het werkwoord ‘moeten’ is in zo’n kop eigenlijk altijd prominent aanwezig.

Moeten is een woord dat negatief en gebiedend klinkt.
Moeten is een woord dat bij mij de onwil om het anders te doen in zich heeft.
Moeten is een woord om iets te benadrukken wat niet goed gaat.

Als je de krantenkoppen leest, merk je dat één van deze drie ‘verklaringen’ er al snel inzit. En dus ontstaat er een tegenbeweging waarbij de mensen uit het ‘onderwijsveld’ aan elkaar en aan de mensen aan de ‘zijlijn’ willen bewijzen dat het allemaal wel meevalt.
Soms met heftige discussies, maar ook met in mijn ogen een overdreven ‘hang’ naar het uitventen van positivisme over het onderwijs.
Het drijft mensen uit elkaar, terwijl we juist zouden moeten zorgen voor een beroepsgroep die samen op wil werken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Hoe gaan we dat dan doen? Ook daar verschillen we over van mening. We zullen het ook niet eens worden en we zullen altijd weer maatregelen op ons af zien komen waarvan we vinden dat het anders zou moeten of waar we het niet mee eens zijn.
Naar mijn mening moeten we daar niet op wachten. Niet wachten op wat anderen voor ons bedenken. Gewoon beginnen, bij jezelf, je leerlingen, het onderwijsteam en de ouders. Kritisch naar jezelf kijken en naar de dingen die je doet, de lessen die je geeft.

 • Ga met je collega’s in gesprek over waarom we de dingen doen zoals we ze doen.
 • Wat kan er anders bij mij in de groep of op school?
 • Wie kan ons daarbij helpen?
 • Wat zijn belangrijke kernwaarden bij ons op school?
 • Wat hebben we voor afspraken en waarom eigenlijk?
 • Werken we eigenlijk wel voldoende samen?
 • Kunnen we niet veel meer leren van elkaar?
 • Hoe gaan we dat dan doen?
 • Is het welbevinden van al onze leerlingen wel onze gedeelde zorg?
 • Wat voor kansen liggen er om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren?
 • Hoe gaan we als team om met veranderingen en innovaties?
 • Wat zijn energievreters en wat geeft ons energie?
 • Waar zijn we goed in en waar moeten we ons verder in professionaliseren?
 • Hoe kunnen we de kennis die er is mobiliseren en delen met elkaar?
 • Waar liggen onze verantwoordelijkheden en waar onze grenzen?
 • Voelen leerlingen zich bij ons op school veilig en gezien?
 • Zijn ouders bij ons op school partner of kijken we naar ze als ‘bemoeials’?
 • Wat pakken we het eerst aan, met wie en hoe gaan we dat doen?
 • Kunnen we de taken die er zijn goed verdelen?

Hebben we te weinig tijd om het echt met elkaar te hebben over dingen die belangrijk zijn, hoe gaan we dat dan oplossen?

Zo kunnen we natuurlijk nog heel veel vragen bedenken. Het gaat ook niet om de vragen maar om de betekenisvolle dialoog die hierdoor ontstaat. Praten over ons beroep, een mooi vak, het onderwijs. Elkaar bevragen, meningen uitwisselen en samen zoeken naar oplossingen en/of alternatieven om die vervolgens om te zetten in acties en/of verbeterplannen.

Onze acties, omdat wij ze belangrijk vinden om aan te pakken of de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Is het niet zo dat de mooiste en waardevolste vergaderingen die zijn waar het werkelijk over ‘inhoud’ gaat? Praten we niet veel te weinig over hoe we goed uitdagend en betekenisvol onderwijs geven aan onze kinderen?

Hoe ga jij met …. om?
Wie heeft er ervaring met…..?
Ik ben op zoek naar handelingsmogelijkheden om de relatie met …… te verbeteren?

We zijn samen verantwoordelijk en onze leerlingen zijn onze gedeelde zorg. We hebben allemaal dingen waar we goed in zijn, we gaan allemaal ‘bewegen’ en ontwikkelen.
Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Karin Donkers
Voormalig schoolleider, leraar PO, trainer, coach.
Edublogger / Bloggerscollectief Het Kind
www.kardonsch.nl
www.kardonschtraining.nl

Blog is geschreven voor en verschenen op Onderwijskoppen. Een initiatief van Lizette Mijland. Bij het lezen van de naam van deze website, en het bijbehorende Twitteraccount, associeerde ik deze meteen met krantenkoppen over onderwijs.

Klaar met het leven 

Ik geloof dat je klaar kunt zijn met het leven. Niet schrikken want ik ben dat zelf niet. Niet omdat ik vind of denk dat ik nog belangrijke dingen hier zou moeten doen. Hoewel ik ook natuurlijk nog best ‘het’ verschil zou willen maken. Maar omdat ik nog en weer van veel dingen kan genieten. Ik weet dat er mensen zijn die van mij houden, die mijn gezelschap op prijs stellen en die mij in meer of mindere mate nodig hebben. Ik ben nog niet klaar met leven omdat ik nog zoveel vragen heb en antwoorden zoek die ik waarschijnlijk nooit zal vinden, maar toch. Ik wil nog even door om mijn omgeving en de mensen erin verder te ‘onderzoeken’ en te leren kennen. Ik ben nog mobiel, relatief gezond, prettig gestoord, niet eenzaam en heb geen pijn. Daarnaast liggen er nog heel veel spannende, verdrietige, hartstochtelijke eerste keren voor mij in het verschiet. Dus ik wil nog, mag er nog zijn zonder al te veel geestelijke en lichamelijke ongemakken en pijn.

De afgelopen jaren heb ik met veel interesse gekeken naar veel docu’s die gemaakt zijn over uitzichtloos lijden, voltooid leven, euthanasie en zelfmoord. Mensen die zelf vertellen waarom zij ‘klaar’ zijn met leven. Wat de reden is en wat hun gevoel en gedachten hierbij zijn. Maar ook de reacties van hun omgeving en het verdriet in ieders ogen. Het verhaal na het verlies van een dierbare. Mijn interesse hiervoor is gekomen na de dood van Ted, die als vader van twee prachtige kinderen en als allerliefste man, koos voor euthanasie. Kiezen, nee er was geen echte keuze. Dit is overigens iets anders dan ‘klaar’ zijn met het leven. Ted was niet klaar met het leven maar het leven was, door de nietsontziende kanker, klaar met hem. Ted was klaar met de gruwelijke pijn, de medicatie die er voor zorgde dat hij niet meer helder kon denken en ging hallucineren, de afhankelijkheid van derden, de benauwdheid en het ontbreken van elk perspectief en hoop op genezing en betere tijden.

Een keus die leidde tot het moment van actieve euthanasie en die voor nabestaanden aanvaardbaar en begrijpelijk was. De mensen in zijn omgeving die van hem hielden, gunden hem rust. Anders is het als er geen sprake is van een agressieve ziekte. Dementie, eenzaamheid, verlies of vermindering van lichamelijke of geestelijke functies, chronische pijnen of psychiatrische aandoeningen die een keuze voor levensbeëindiging tot gevolg zou kunnen hebben. Dan hebben we plotseling veel meer moeite met de acceptatie van denken over een zelfgekozen dood en zijn we sneller geneigd om de ander te veroordelen voor de daad of denkwijze. Steeds meer realiseer ik me dat ‘klaar’ zijn met het leven meestal geen impulsief besluit is. Uitzonderingen daar gelaten, hoe verdrietig dan ook. Steeds meer realiseer is me dat ook ik op een moment het gevoel zou kunnen hebben dat ik ‘klaar’ zou zijn met het leven. We kennen allemaal onze eigen reactie op een verhaal of gebeurtenis:” Nou dan zou het voor mij niet meer hoeven.” Of “Als mij dat zou overkomen dan weet ik niet of ik …..” Hoewel ik op dit moment mezelf zou betitelen als te laf en te angstig om hierin een actief besluit te nemen, kan ik me ook situaties voorstellen dat ik zou zeggen:”Ik ben klaar met het leven.”

Wat ik eigenlijk hoop is dat we wat meer zouden proberen om ons in te leven in de ander. Wat meer empathie voor het verschil in denken aan en over de dood. Wat minder veroordelend naar de ander te zijn. Het is nog steeds een taboe om over de dood te praten. De realisatie dat men niet weet hoe men in bepaalde situaties, na een ongeluk, verdriet, verlies of ziekte, zou reageren. Zak je in elkaar of ga je vechten? Accepteer je je ‘lot’ of kun je dat niet? Wat doet pijn of eenzaamheid met je? Wat voor de één uitzichtloos is, daar ziet de ander weer een klein lichtpuntje. We weten het niet want we kunnen het niet weten. Niet hoe we zelf zouden reageren en dus ook niet hoe de ander reageert. We kunnen niet in elkaars hoofd kijken en voelen wat de ander voelt. Maar ik ben er echt van overtuigd dat de meeste mensen ‘hangen’ aan het leven, hun grenzen verleggen en soms maar heel weinig nodig hebben om nog voor te leven. Zich vastklampen aan het leven en dus nog maar een behandeling of medicatie uitproberen. Hoop doet leven.

Niettemin ben ik me er van bewust dat ik en dus ook de ander ‘klaar’ kan zijn met het leven.

Karin Donkers Edublogger / HetKind Bloggerscollectief

Alkmaar Leert… Van inspiratie naar motivatie donderdag 24 november 2016 

img_6354

Vierde onderwijscafé: van inspiratie naar motivatie!Als vervolg op de drie succesvolle en drukbezochte onderwijscafés ‘Alkmaar leert!’ wordt op donderdag 24 november 2016 een vierde bijeenkomst georganiseerd. Dit keer is het thema ‘van inspiratie naar motivatie’.
Informatie uitwisselen, ontmoeting en in gesprek gaan met elkaar: dat is waar docenten in basis- en voortgezet onderwijs gewoonlijk niet aan toekomen. Dat merkten ook Liesbeth Breek en Lisa Oskamp, beide docent in het voortgezet onderwijs in Alkmaar en initiatiefnemers van ‘Alkmaar leert! toen zij startten met het onderwijscafé in 2014’. Vanaf dit schooljaar wordt het team versterkt door Karin Donkers, voormalig schoolleider primair onderwijs, en onderwijsblogger en Adam Lenaarts, docent voortgezet onderwijs met bijzondere interesse voor onderwijs en ICT.

Dagelijks wordt er in de media geschreven over onderwijs. Maar wat zijn nu de individuele verhalen van docenten als we het hebben over dit onderwijs? Wat motiveert hen om iedere dag in gesprek te gaan met onze kinderen?

Van inspiratie naar motivatie. Dat is het thema dat centraal zal staan tijdens deze vierde onderwijsavond, die bedoeld is voor docenten van primair en voortgezet onderwijs, maar zeker ook voor ouders, schoolleiders en verdere belangstellenden.

De avond wordt gevuld met een aantal korte presentaties van bevlogen onderwijsmensen die vertellen welk onderwijsboek of welke film over onderwijs een verpletterende indruk op hen en hun onderwijspraktijk heeft gemaakt. Zij illustreren dit aan de hand van een werkvorm. Daarnaast zal er deze avond ruimte zijn voor ontmoeting en gesprekken met elkaar. Wilt u ook graag iets presenteren deze avond? U bent van harte welkom, maar meld het ons.
De bijeenkomst van Alkmaar leert! vindt plaats op donderdag 24 november 2016 om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) in Wijk- en ontmoetingscentrum De Eenhoorn, Verdronkenoord 44, 1811BG te Alkmaar. Aanmelden via alkmaarleert@gmail.com; gezien het beperkte aantal plaatsen is reserveren noodzakelijk. De toegangsprijs bedraagt €5. Van dit bedrag betalen we de zaalhuur en de koffie/thee.

Tot dan.