Allemaal quotes

Het doel van het onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest.

Dankzij het onderwijs zijn er minder analfabeten en meer idioten.

Als u iets door en door wilt leren kennen, onderwijs het dan aan anderen.

Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.

Kennis berust niet alleen op waarheid, maar ook op dwaling

— Carl Gustav Jung

Weten dat we weten wat we weten, en dat we niet weteb wat we niet weten, dat is ware kennis

— Henry David Thoreau

Weten is niet genoeg, we moeten toepassen
Willen is niet genoeg, we moeten doen.

— Goethe

Wat voor nut heeft kennis als er geen begrip is

— Stobaeus

Kennis is macht

— Francis Bacon

Ik kan niemand iets leren, ik kan iemand alleen laten nadenken

— Socrates

Het hele leven is onderwijs en iedereen is een leraar en iedereen blijft altijd een leerling

— Abraham Maslow

Leven is altijd maar bijleren; alles moet je leren,
van praten tot sterven

— Gustave Flaubert

Leven is leren; en leren is beter proberen te leven

— Julius Kambarage Nyerere

INzicht komt voort uit handelen, het gaat er niet aan vooraf

— Michael Fullan

Je moet leren door het te doen; want al denk je iets te weten, je weet het pas zeker als je het uitprobeert

— Sophokles

Ervaring is leermeester van alle dingen

— Julius Caesar

Alleen de doener leert

— Nietzsche

Van iemand leren is een radicaal andere ervaring dan de ervaring door iemand onderwezen te worden

— Gert Biesta

Je kunt niet niet leren

— Robert-Jan Simons

Leren is iets anders dan naar school gaan.

— Ivan Illich

Door zoeken en blunderen leren we

— Goethe

Het is krankzinnig om dingen te leren die je later weer moet vergeten

— Erasmus

Het is makkelijker om voor je principes te vechten, dan ernaar te leven

— Akfred Adler

Als je met een morele les komt, laat die dan kort zijn.

— Horatius

Wie niet in staat is om een fout te maken, is tot niets in staat

— Abraham Lincoln

Iemand die nooit iets fout heeft gedaan, heeft nooit iets nieuws geprobeerd.

— Einstein

Waar geen visie is, lijden mensen

— Spreuken 29

De geest is geen vat dat gevuld, maar een vuur dat ontstoken moet worden

— Plutarchus

Kinderen hebben meer aan rolmodellen dan aan criticasters

— Joseph Joubert

We leiden mensen op geen papegaaien.

— Comenius

Onderwijs met vastgeroeste ideeen is niet alleen zinloos, het is bovenal schadelijk

— Alfred North Whitehead

Beoordeel iemand niet naar zijn wortels, maar naar zijn vruchten.

— Paulo Coelho

Beslissingen zijn niet meer dan het begin.

— Paulo Coelho

Wees geen poel met stilstaand water, maar een bron die overstroomt.

— Paulo Coelho

Niet weten is geen schande, maar niet willen leren wél.

— Turks gezegde

Met geluk is het net als met gezondheid. Als je er niets van merkt, betekent het dat het er is.

— Iwan Toergenjew

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.

— Martin Luther King

Slechte teams hebben het nodig op dezelfde plek te werken. Goede teams kunnen samenwerken.

— Simon Sinek