Beeldend Trainen. Leren van en met elkaar. #Werkplekleren

Een multi touchtafel
Ik keek er naar en dacht wat een overdreven luxe.
We hebben al Ipads, laptops, pc’s, touchscreens en digiborden. Weer een speeltje erbij. Thuisgekomen zat het me toch niet lekker. Waarom waren ‘de mannen’ van CSSBreda zo enthousiast en zag ik de meerwaarde er niet van in?
Misschien gaat het, zoals zo vaak, helemaal niet om dat stuk hardware maar om de nieuwe mogelijkheden die het heeft. Ik besloot ‘het ding’ niet meteen uit mijn gedachten te bannen en zoals zo vaak bleef het me toch bezighouden.

ICT is geen geen doel op zich maar een hulpmiddel
Een gedachte die me tot dusver erg aan had gesproken, maar wat had dit met scherm te maken?
Het werd me al heel snel duidelijk dat het inderdaad veel meer om de software draaide, die talloze mogelijkheden bood. Toen ik de werking van de software eenmaal had gezien, zag ik meteen ook de vele kansen. Beeldend Trainen met behulp van software, die het mogelijk maakt om beelden te selecteren, ‘weg te zetten’ en te prioriteren.
Het gaat om leren, om ontwikkelen, om samen ontdekken, een gedeelde betekenis en een betekenisvolle dialoog. En het gaat om de waarde van feedback. Het gaat om leren op het werk, samen leren van en met elkaar. Werkplekleren, zoals ze het in Breda noemen.
Het zijn de beelden die er voor zorgen dat we een gemeenschappelijke focus hebben, een zelfde beeld om vervolgens tot een gedeelde betekenis te komen.
Kort gezegd, we hebben het over hetzelfde en we gaan op zoek naar antwoorden en oplossingen. Uitermate geschikt om toe te passen binnen teams, waar mensen elkaar gaan ondersteunen en hun eigen kracht gaan zien, op weg naar een sterke organisatie.

IMG_2873.JPG

En dat is wat Beeldend Trainen zo aantrekkelijk maakt
Als je nog nooit gewerkt hebt met Beeldend Trainen dan zul je je afvragen waar ik het over heb en waarom ik plotseling wel het ‘licht’ zag.
Beeldend Trainen is een nieuwe innovatieve manier van leren die de gelegenheid creëert om concrete praktijksituaties te analyseren en te verbeteren. Dit gebeurt door middel van video’s en touchtechnologie.
Natuurlijk kijk ik dan eerst naar mijn eigen praktijk, waar ik als schoolleider al jaren klassenconsultaties doe. De nabespreking van deze consultaties doen we het liefst meteen na de bekeken activiteit. De voornaamste reden is dat het dan allemaal nog vers in het geheugen ligt. Ik prijs me gelukkig dat ik heel vaak prachtige activiteiten zie waarbij de interactie kind/leerkracht een zeer belangrijke vaardigheid is. We zouden zo’n moment, deze activiteit, dan ook graag met anderen willen ‘delen’.
Niettemin gebeurt het natuurlijk ook dat we een omstandigheid, een moment zouden willen bespreken waar het niet zo lekker loopt maar dan loop je al snel tegen de moeilijkheid aan dat je het beeld mist.

Afstemming
Binnen het onderwijs hebben we te maken met veel duobanen. Passend onderwijs vraagt om een duidelijke structuur en een hele goede afstemming tussen deze partners. Het is lang niet altijd makkelijk om het zo te organiseren dat leraren elkaars lessen kunnen  bijwonen. Deze manier van ‘werkplekleren’ m.b.v. Beeldend Trainen, biedt deze mogelijkheid wel. Een ‘kijkje in elkaars les’ om vervolgens de beelden te analyseren en te bespreken om zo tot goede begeleiding van een leerling of groep te komen en dezelfde structuur aan te bieden. De noodzakelijke afstemming dus. Op een zelf gekozen plek en tijdstip, al dan niet onder begeleiding van de intern begeleider. We weten inmiddels dat de leerkracht er echt toe doet bij het bieden van een veilige, gestructureerde uitdagende leeromgeving en het behalen van optimale resultaten in de breedste zin van het woord.

Bij Beeldend Trainen behoren deze voorbeelden tot de vele mogelijkheden. Anders dan bij video-interactie kan het opgenomen beeld meteen op de multi touchtafel bekeken worden. Een fragment dat je om wat voor reden dan ook wil delen of bespreken, wordt eruit ‘gepikt’ en apart gezet om na het bekijken van de hele video te worden besproken. Dit kan een moment zijn maar ook meerdere. Het kunnen zogenaamde ‘gouden momenten of te wel good practice zijn. Maar het kunnen ook ‘valkuilen of kritische momenten zijn. Je kunt het in een een op een sessie doen maar ook met een groep. Met name het werken binnen een groep is zo prachtig omdat dan de feedback, maar ook ‘tips en tops’ maken dat de competenties die iedere professional bezit ingezet kunnen worden om te leren van en met elkaar.

Betekenisvolle dialoog
Maar voor het werken met leerlingen is dit ook een prachtige ‘tool’. De analyse van groepsdynamische processen of het verloop van coöperatieve werkvormen. En wat te denken om een Beeldend trainingssessie in te zetten als startactiviteit bij een thema. Op verhaal komen, filosoferen en nieuwsgierigheid opwekken. Een dialoog hebben over een situatie m.b.t. sociale vaardigheden. Vragen als: Wat gebeurt hier?Hoe zouden we het anders kunnen doen? Hoe zouden we samen dit probleem kunnen bespreken en oplossingen zoeken? Het delen van ervaringen en/of meningen. De betekenisvolle dialoog wordt ook nu op gang geholpen met bijvoorbeeld een ‘eigen praktijkvideo of een rijke samengestelde video over een bepaald thema.

IMG_2874.PNG

Een Beeldende Training is meestal als volgt opgebouwd; 
De training bestaat meestal uit 3 onderdelen: een sessie, oefeningen en de leergame. Tijdens de sessie staan maximaal 8 personen rond een multi touch table. Op deze tafel analyseren ze een praktijkvideo die ze zelf op de werkvloer gemaakt hebben. Dit doen ze door het individueel selecteren van kritieke momenten. Deze kritieke momenten kunnen zowel positieve als negatieve momenten zijn die hen opvallen. Vervolgens geven de deelnemers de kritieke momenten een gedeelde betekenis door gezamenlijk een selectie te maken, de momenten te benoemen en de prioriteit aan te geven.

IMG_2906.JPG
Technologie met veel mogelijkheden waarbij juist sociaal leren, reflectie, feedback en de dialoog centraal staan. Dat zijn wat mij betreft de punten die zouden moeten leiden tot vergroten van competenties, een open cultuur, autonomie, geloven in eigen en andermans kunnen en dus tot ‘sterke teams’ in welke organisatie dan ook. In ieder geval binnen een lerende organisatie waar men zich bewust is van;

“Delen en samen leren is de nieuwe manier van professionaliseren of gaat dat zeker worden.”

Karin Donkers,
schoolleider op een school voor
Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Edublogger
Bloggerscollectief HetKind

Twitter; @kardonsch

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.