Goede voorbeelden, dat is waar we behoefte aan hebben

Er gebeurt immers zoveel moois in het onderwijs en wij komen niet verder dan ons continu focussen op hetgeen er fout gaat. Ik denk dat dit niet de goede manier is. Het onderwijs is te belangrijk om te verzanden in discussies over directe instructie, 21ste Century Skills, de leerling centraal, gelijke kansen of het al dan niet bestaan van een Growth Mindset.
Niet dat dit geen belangrijke topics zijn maar alvorens we überhaupt toe komen aan het overtuigen van elkaar en het bewijzen van gelijk of ongelijk, zullen we ons eerst moeten focussen op het weer aantrekkelijk maken van het onderwijs en het beroep van leerkracht. We hebben kwalitatief goed personeel nodig en onze leerlingen hebben recht op hoogwaardig onderwijs. Onderwijs met een solide basis op het gebied van rekenen en taal. Onderwijs waar kennisoverdracht een prominente plek inneemt maar ook onderwijs waar we niet voorbij moeten gaan aan een maatschappij die vraagt om flexibele, creatieve, kritisch denkende en goed samenwerkende mensen.
Onderwijs kan op vele manieren aangeboden worden en we hebben dan ook veel verschillende vormen van en visies op onderwijs. Scholen waar de focus ligt op kennisoverdracht en oefenen maar ook scholen die menen dat er andere zaken minstens net zo belangrijk zijn. Werken met onderzoeksvragen en ruimte voor de interesses en specifieke talenten van kinderen. Extra aandacht voor sport, cultuur of muziek. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

We zijn wat mij betreft aan het doorslaan. Wat is goed en wat is fout onderwijs? Zijn er niet meerdere wegen die naar Rome leiden? Zijn er niet gewoon verschillen nodig om de vele verschillende leerlingen en hun behoeften op te kunnen vangen?
Het lijkt er steeds meer op dat we binnen het onderwijs allemaal op dezelfde manier moeten gaan lesgeven, de leerstof moeten aanbieden en dan ook zo dat het wetenschappelijk bewezen zou moeten zijn. Maar ook hierover verschijnen elkaar tegensprekende berichten in de media en in onderzoeken. Ik irriteer me aan het ‘wegzetten’ van scholen die meer onderzoekend en ondernemend leren als uitgangspunt hebben. Scholen die een gepersonaliseerd leerstofaanbod hebben en laptops of Ipads frequenter inzetten gedurende de dag. Of juist de vermanende vinger die er opgeheven wordt naar scholen die kiezen voor een wat traditioneler concept.
We moeten als scholen allemaal aan de kerndoelen voldoen en verantwoording afleggen over leerresultaten en welbevinden van onze leerlingen. Dus zeker ook allemaal een basiskwaliteit leveren.
Waarom elkaar dan zo bestrijden? Er is vrijheid van onderwijs. De keuze is aan de ouders zelf en die weten echt wel wat zij belangrijk vinden.
Is dat ook juist niet het mooie van ons onderwijssysteem?

Alle ogen zijn gericht op de het primair onderwijs en de ophanden zijnde acties voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. We zullen heel snel antwoorden moeten vinden op het gigantische lerarentekort.
We hebben daarbij de steun nodig van ouders en de politiek. We zullen zichtbaar moeten maken waarom het onderwijs zo’n mooie maar ook veel omvattende ‘tak van sport is’.
Naar mijn bescheiden mening doen we dit niet door elkaar te bestrijden of door continu de vinger op de zere plekken te leggen. We zouden veel meer moeten laten zien waar we gedurende dag mee bezig zijn. Wat de betekenis is van onderwijs in de levens van onze kinderen, onze leerlingen. Wat maakt dat we vinden dat wij goed aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs geven?
Kom op mensen laat zien wat er allemaal aan mooie dingen in het onderwijs gebeuren. Laten we ons daar eens wat meer op focussen i.p.v. elkaar constant de maat te nemen, te bekritiseren en discussiëren over wat wel en niet zou deugen in het onderwijs. Laten we leren van elkaar en laten we blij zijn dat ons onderwijs geen eenheidsworst hoeft te zijn en hoeft te worden.

Karin Donkers
Kwartiermaker, leraar, schoolleider.

Eén reactie op “Goede voorbeelden, dat is waar we behoefte aan hebben”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.