De frustratie en boosheid n.a.v. het bericht ‘Onderwijzer pakt pestkop bij arm en wordt geschorst’

Onderwijzer pakt pestkop bij arm en wordt geschorst Plotseling realiseerde ik me weer hoe kwetsbaar we zijn als leerkrachten. Twee dagen geleden had ik nog een gesprek gevoerd met een jonge mannelijk ‘bijna’ leerkracht, die vertelde dat een studiegenoot beticht was van onzedelijk gedrag omdat hij door de meisjeskleedkamer een... Lees verder