Twitter in de onderbouw en dus ook de kleutergroepen

Speerpunt van onze nascholing dit jaar is de inzet van Sociale Media binnen ons onderwijs. Een scholingstraject waar we met alle groepen aan deelnemen. Zo ook de onderbouwleerkrachten. Geïnspireerd door het filmpje ‘Tweet, tweet, go the kindergarten en vol goede moed maakte ik voor alle groepen een Twitteraccount aan. We kochten voor elke groep een Ipad. We besloten de accounts voor de groepen 1 t/m 4 ‘gesloten’ te maken. Ouders kregen een brief mee naar huis met onze motivatie en konden een aanvraag doen om ‘lid’ te worden van het klassenaccount van hun zoon of dochter.

Van proberen gaan we leren
Nog wat onwennig gingen de leerkrachten experimenteren met hun account en de Ipad. Leerkrachten die zelf nog nooit een Tweet hadden verstuurd en dus ook geen eigen account hadden. Ga maar doen, ga uit proberen en ga maar kijken hoe het loopt. Ga maar samen met de kinderen ‘leren’ om deze vorm van Sociale Media in te zetten in je groep. Daarnaast was een belangrijk doel om de ouderbetrokkenheid te vergroten door “een kijkje in de keuken’ te geven in onze groepen. We zagen ook graag een intensivering van onze communicatie met ouders door Twitter in te zetten als middel naast de digitale nieuwsbrief, Facebook en de website zoals we die op school kennen. We hadden als school voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs zoveel mooi betekenisvol onderwijs te laten zien.

Voor veel ouders was het de eerste keer dat ze met Twitter kennis maakten. Om te kunnen volgen wat hun kinderen in de groepen gedurende  de dag deden, moesten ze ook een eigen account aan maken. Dit ging soms wat ‘schoorvoetend’ maar het gevoel niets te willen missen was sterker dan de aversie tegen iets waar ze niet van wisten wat het eigenlijk inhield. De strookjes met aanvragen werden ingeleverd en al snel werd er door de leerkrachten ‘toestemming tot volgen’ gegeven. De jaarlijkse informatieavond had als thema ‘Sociale media in het onderwijs’. De opkomst was groot en de ouders waren betrokken en nieuwsgierig.

Van Tweet naar foto’s, naar filmpje, naar collage
Dagelijks sturen onderbouwleerkrachten al dan niet samen met de kleuters foto’s van activiteiten, oproepen voor ouderhulp, uitspraken van kleuters of gegeven complimenten aan kinderen, als Tweet het internet op. Steeds vaker ‘durven’ ouders een reactie te geven. Kleuters die de letters al kennen mogen berichtjes ‘typen’ die ze in de grote of kleine kring bedacht hebben. De Ipad wordt regelmatig ingezet om foto’s en filmpjes te maken van excursies en activiteiten. De kleuters kunnen dit zelf of met hulp van de leerkracht. De activiteiten worden met een App om strips te maken, van teksten voorzien. De tweets worden regelmatig samen gelezen en bekeken op het digibord.

Alle groepen hebben gemiddeld 25 leerlingen maar al meer volgers. Dat betekent dat elke leerling een of meer volgers heeft. Alleen papa’s en mama’s mogen lid worden. Inmiddels is het ‘Tweeten’ een vast onderdeel binnen ons onderwijs geworden. Samen met de ouders kunnen onze leerlingen met behulp van de geposte foto’s en berichten, vertellen over hun dagelijkse doen in de groepen. Samen op verhaal komen thuis en op school, een grotere betrokkenheid van ouders, een extra taalactiviteit, coöperatieve werkvormen, op een ‘goede’ manier om leren gaan met Sociale Media, noem maar.

Waardevol genoeg om te gaan proberen dus.

 

Karin Donkers is schoolleider op een school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs

 

IMG_1706.JPG

4 reacties op “Twitter in de onderbouw en dus ook de kleutergroepen

  1. Prachtig!! Volgens mij wel oppassen met de open accounts, want volgens mij blijft er een leeftijdsrestrictie gelden voor kinderen. Hoop…nee weet…dat er daardoor ook extra aandacht is voor mediawijsheid en natuurlijk ICT bekwaamheid van leraren 🙂

  2. Heel mooi en herkenbaar. We hebben ons groepsaccount wel open staan. Keuze gemaakt dat meer mensen dan alleen ouders ons mogen volgen. Dat kwam omdat we de eerste groep waren die ermee begonnen. Ook andere ouders wilden ons volgen, het aanmaken van een account bleek voor een aantal mensen een belemmering. Doordat we het open hebben staan hebben we wel afgesproken dat er geen kinderen (herkenbaar) op de foto mogen en gebruiken we ook geen namen van leerlingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.