Waar het om gaat is dat je gelooft in de meerwaarde van samenwerking

Uiteindelijk draait het, daar waar mensen werken of leren, om de samenwerking. We zijn niet meer in staat om alle kennis paraat te hebben. De wereld verandert te snel en is te complex. We zullen dus een beroep moeten doen op elkaar. We zullen heel goed moeten leren communiceren. Of het nu gaat om hulpvragen stellen of opgedane informatie uit te leggen aan anderen (expliciteren), we hebben elkaar nodig. Om te brainstormen, te discussiëren of om met elkaar op zoek te gaan maar oplossingen voor een probleem. Het gaat in ieder geval altijd over sociaal leren en samenwerken.

We weten inmiddels ook dat er een groot gevaar is, door de toename van technologie, dat mensen steeds individualistischer worden. Toch kunnen we deze technologieën en het toenemende gebruik hiervan niet meer wegdenken. Hoe kun je gebruik maken van technologie waarbij het sociaal leren en samenwerken het uitgangspunt is? Inzet van innovatieve leertechnologie met als doelstelling groepen mensen (teams) in hun kracht zetten en het liefst daar waar ze het meeste leren. Krachtige teams leren op de werkplek, binnen de eigen praktijk.

De groepsdynamische processen op een positieve manier gebruiken en in werking zetten. Werken of leren binnen een team, waar het normaal is dat men elkaar helpt, men elkaar bevraagt, accepteert dat er verschillen zijn, elkaar feedback geeft en een betekenisvolle dialoog voert. De (leer) technologie moet hierbij ondersteunend of uitdagend werken. En met uitdagend bedoel ik dan dat deze wordt ingezet om dit proces op gang te helpen en verder te ontwikkelen. De trekkracht van de technologie.

Beeldend Trainen is een applicatie op een multi-touch beeldtafel. Deelnemers bekijken een video en selecteren beelden waarover zij samen een betekenisvolle dialoog voeren om te bepalen welke beelden het meest belangrijk zijn. Vervolgens gebruiken ze de beelden bij verschillende werkvormen of opdrachten.
In schoolteams gebruik je deze manier van werken om tot verbetering of tot een oplossing te komen in de eigen praktijk. Om een thema eens goed te bespreken met elkaar en vervolgens een plan te maken hoe nu verder te werken.
Dit kunnen thema’s zijn als;
“Hoe worden we een lerende organisatie?”
“Wat betekent ouderbetrokkenheid voor ons onderwijs?”
Maar ook een onderwerpen als feedback, communicatie of de grenzen aan onze zorg lenen zich uitstekend om het Beeldend Trainen in te zetten.
Het is een inspirerende werkvorm waarbij iedereen actief participeert en een bijdrage levert. Een aanzet tot denken, om met elkaar in gesprek te komen en uiteindelijk tot gedeelde betekenis. Soms gevolgd door oefeningen om tot verbetering of een oplossing te komen voor hun eigen praktijk. Leren van en met elkaar op de werkplek waar al zo veel ‘know how’ aanwezig is. Ervaringen delen, expertise delen.

Beeldend Trainen

In de bovenbouwgroepen van het primair onderwijs kun je het Beeldend Trainen prima gebruiken bij de start van een thema of om een bepaald onderwerp centraal te stellen.
“Wat zijn nu eigenlijk de rechten van een kind?”
“Wat verstaan we onder rijkdom?'”
Hier zal het dan veel meer gaan over het uitwisselen van ervaringen, het bediscussiëren en bespreken van bepaalde onderwerpen. Een aanzet om samen onderzoeksvragen te formuleren en/ of nieuwsgierig op te wekken. Een aantrekkelijke manier om technologie in te zetten en toch sociaal leren als uitgangspunt te hebben.

Beeldend Trainen bovenbouw PO

Maar Beeldend Trainen kent nog meer mogelijkheden. Wat te denken van de pedagogische vaardigheden van leraren. Als schoolteam kijken naar een video waar bepaalde situaties uit de dagelijkse praktijk zijn samengebracht. Herkennen we de situatie en zijn we al dan niet handelingsverlegen? Kunnen we van elkaar leren? Wat voor handelingsmogelijkheden zijn er? Waar liggen de kansen en bedreigingen?
Onderwerpen als klassenmanagement, omgaan met storend of onbegrensd gedrag samen met je eigen team bekijken, een betekenisvolle dialoog over voeren en prioriteren. Je kunt dit doen aan de hand van video-opnames gemaakt in de eigen praktijk, een rollenspel, en filmpje van internet of een vooraf gecreëerde (samengestelde) video.
Uiteindelijk gaat het erom dat je gelooft  in de kracht van samen, samen leren en samen werken. Samen een goede werksfeer creëren, een krachtig schoolteam worden. En dat is wat telt binnen binnen schoolteams of groepen leerlingen.
Nieuwe technologie waar sociaal leren, op weg naar werkplekleren het uitgangspunt is.
Beeldend Trainen Werkplekleren

 

Karin Donkers
Edublogger/Lid Bloggerscollectief HetKind
Kardonsch Training & Associate van CSSBreda

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.