Waartoe op aarde een Schoolleidersregister? Mijn aantekeningen.

IMG_2326.PNG
Marja Creemers, Directeur Schoolleidersregister, was te gast bij het directeurenoverleg van RONDUIT voor onderwijs Alkmaar.
Ik heb in januari 2014 in Utrecht, op uitnodiging van Marja Creemers een bijeenkomst meegemaakt maar daar werd me niet echt duidelijk wat de meerwaarde zou kunnen zijn van het Schoolleidersregister.
Ik schreef er ook een blog over; Schoolleiders over schoolleiders van nu. Het was meer een inventarisatie van eigenschappen, kwaliteiten en mogelijke valkuilen.

Ik neem jullie daarom vandaag mee in mijn aantekeningen van die ochtend.
Marja Creemers is gevraagd door de algemeen directeur van RONDUIT om uitleg te geven over de tot nu gemaakte afspraken.

Waartoe op aarde?
Het Schoolleidersregister zou een borgingsinstrument moeten zijn voor het professionaliseren van individuele schoolleiders en schoolleiders als beroepsgroep.
Schoolleiders bevragen elkaar op de kwaliteit die men nodig heeft als schoolleider.
De mate waarin schoolleiders professionaliseren en hun team daar in meenemen is van positieve invloed op de kwaliteit van leeropbrengsten van leerlingen.
Het Schoolleidersregister is een manier om ook aan de knop die ‘professionaliseren’ heet te draaien. Het Schoolleidersregister zou er voor moeten zorgen dat voor elke schoolleider professionaliseren een gewone zaak wordt. Het is immers noodzaak om als schoolleider te blijven leren en jezelf te blijven ontwikkelen. Dat vragen we van onze leerkrachten en daar geven schoolleiders dan het goede voorbeeld in.
Het Schoolleidersregister is geen OCW ding anders dan het lerarenregister.
Men heeft de vrijheid gekregen om het zelf te regelen, het Schoolleidersregister is van schoolleiders voor schoolleiders
Het bestuur van het Schoolleidersregister bestaat dan ook voor het grootste deel uit schoolleiders. De verhouding is 3 schoolleiders tegenover 1 ander bestuurslid.
Het Schoolleidersregister moet een bescheiden bijdrage aan de ontwikkeling van kwaliteit van schoolleiders en zal helpen deze beroepsgroep te faciliteren.

Taken van het Schoolleidersregister;
Ontwikkelen van een kennisbasis en kennis vervolgens weer te verspreiden.

Onderzoek
Er zijn twee onderzoekslijnen.

Eerste onderzoek:
Wat zijn actuele ontwikkelingen?
Wat zijn dingen die je werk gaan beïnvloeden?

Tweede onderzoek;
Hoe wordt het schoolleiderschap beleefd?
Wat zijn de dingen die uitdagend zijn in het beroep als schoolleider?

Twee inzichten die maken dat professionaliseren daarop noodzakelijk is.
Certificeren van het professionaliseringssaanbod is nodig, want er is een enorme wildgroei in het aanbod.
Het registeren van schoolleiders is noodzakelijk om in beeld te krijgen of deze beroepsgroep voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen.
Het Schoolleidersregister wil kennisbasis zijn en dat is een belangrijk verschil met de NSA. Het certificeren en registreren is voor schoolleiders niet onbekend, ze deden dit ook bij het NSA en het Schoolleidersregister borduurt voort op wat het NSA al gedaan heeft.

Basisregistratie
Inschrijven is verplicht (Onderhandelingsakkoord en CAO) maar is niet meer dan een administratieve aangelegenheid. Maar inschrijven is nog geen basisregistratie. In Cao-afspraken is registreren voor schoolleiders in de A- en D-schalen verplicht gesteld. Ga je voor een registratie dan moet je voor 1 januari 2018 aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden. Dan heb je voldaan aan de verplichting en wordt er elke 4 jaar een herregistratie van de geregistreerde schoolleider gevraagd.

Schoolleiders zonder gecertificeerde opleiding hebben alternatieven voor bewijsvoering, de zogenaamde EVC procedure, om kwalificaties aan te tonen.
De vraag; Heb je dezelfde kwalificaties als opgenomen in het gecertificeerde professionaliseringsaanbod?

Een andere mogelijkheid is om een assessment door een extern gecertificeerd bureau af te laten nemen. Dit gebeurt altijd in overleg met je bestuur.

Herregistratie
Vier jaar na datum van registratie is het de bedoeling dat de schoolleider overgaat tot herregistratie. De beroepsgroep heeft aangegeven dat de professionalisering niet alleen maar een kwestie van een ‘papiertje halen’ kan zijn of de optelsom van behaalde punten. Met name het tellen van punten is geen goede dynamiek. De herregistratie zal dus plaats vinden gerelateerd aan een aantal thema’s.

Thema’s
Onderstaande thema’s zijn er uit gekomen.
– Persoonlijk leiderschap
– Leiding geven aan verandering
– In relatie staan tot de omgeving (omgaan met ouders, werken in een bestuursconstructie)
– Regie en strategie (dagelijks runnen van een school financien en personeelsbeleid )
– Toekomstgericht onderwijs
– Kennis en kwaliteitsontwikkeling
– Omgaan met verschillen (Passend Onderwijs)

Er worden 3 thema’s gekozen voor de herregistratie en daar mag je vier jaar aan werken. Dan moet de herregistratie een feit zijn.

Je kunt dit doen op twee manieren.
De weg van het ‘Formeel leren‘. Je rond dan de 3 thema’s af door gebruik te maken van het gecertificeerd professionaliseringsaanbod

Of je gaat ‘Informeel leren‘.
Het afronden van het thema vindt plaats door het ‘Informeel leren’. De vraag hierbij is dan natuurlijk altijd; Hoe valideer/toets je of iemand over de ‘benodigde’ competenties beschikt. De validatie vindt plaats door professioneel beoordelaar of/en door andere schoolleiders
Wat werkt wordt de komende jaren onderzocht?
Wat leer je in praktijk, in contact met andere schoolleiders.
Er wordt een community/ platform (informeel leren) ingericht per thema. In deze community zitten allemaal schoolleiders die aan het werk zijn met hetzelfde thema.
Op het platform wordt op een open transparante manier gecommuniceerd. Er worden berichten geplaatst, een portfolio bijgehouden, gereageerd op stellingen rondom het thema, dialogen gevoerd, geblogd en feedback gegeven op elkaar ‘producten’.
Dit is de basis voor validering. Het wordt dus door de beroepsgroep zelf gedaan.
Twee schoolleiders gaan vervolgens in gesprek met de schoolleider die de herregistratie aan heeft gevraagd en deze beoordelaars geven aan dat je voldoet aan de 12 criteria.
Je kunt ook kiezen voor een alternatieve beoordeling door een ander dan de schoolleiders, een extern bureau d.w.z. professionele beoordelaar.

Met name het onderwerp ‘informeel leren’ sprak me erg aan. Als voorbeeld werd daar het bloggen genoemd, maar ook deelname aan discussie- en intervisiegroepen, het begeleiden van vernieuwings- en innovatietrajecten en de deelname aan Onderwijsavonden.

Wordt vervolgd.
PS; het zijn mijn aantekeningen en dus ook mijn interpretatie van hetgeen is besproken. M.a.w. pin me er niet op vast, fouten maken kan en mag.

Karin Donkers schoolleider op een
school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs
Twitter; @kardonsch

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.